סטודנטים ומרצים יקרים,

באתר זה תוכלו להמשיך ולצפות באתרי הקורסים של שנת הלימודים תשע"ה (2014-2015).

היחידה להוראה נתמכת מחשב

Dear Lecturers & Students

This site holds course websites from the 2014-2015 academic year
UACMI

לצפייה באתרי הקורסים של השנה הנוכחית, גלשו ל-שער הוראה \ למידה מתוקשבת  To view this year's course website, please visit the eLearning Portal

    חדשות האתר

    (עדיין לא פורסמו חדשות)